För ett fritt och enat Norden!

Vad är frihet?

Denna temasida heter och handlar om ett fritt Norden i motsats till det vi får genom globalisternas världsordning som drivs på genom exempelvis EU. Men, en av de första och tyngsta punkterna i EU:s grundfördrag är fri rörlighet. Är då inte detta frihet? Kan frihet verkligen vara att bli fri från ”fri rörlighet”?

Då frihet kan betyda en hel del olika saker blir det, för att definiera begreppet, nästan enklast att titta på ordets antonymer. Dessa är förtryck och slaveri. Globalismens mål och EU:s fria rörlighet innebär på sikt att vårt folk kommer att gå under – biologiskt som kulturellt. Är inte folkmord – alltså ett helt folks själva rätt att existera, den värsta typens förtryck vi kan finna? Vidare torde det snarare ligga närmare slaveri när EU-globalisterna bekämpar länder som inte följer agendan med skyhöga böter, handelsblockader och militärmakt.

Globalismen och EU leder alltså till förtryck och slaveri – motsatserna till frihet. Att som medborgare, genom ”fri rörlighet” inom Europa, få välja var man ska förtryckas och förslavas är inte frihet. Tvärtom framstår klart och tydligt motstånd mot globalismen och EU som den ultimata definitionen av frihetskamp.

Nordiska motståndsrörelsens frihetskamp handlar om att skapa ett fritt Norden. Ett SJÄLVSTÄNDIGT, SJÄLVFÖRSÖRJANDE och SUVERÄNT Norden. Ett Norden med egen produktion och odling av alla nödvändiga varor, med eget starkt militärt försvar och med en egen centralbank frikopplad från både Federal Reserv Bank och European Central Bank.

Givetvis skulle vi både kunna och vilja ha handel och samarbete med andra folk och nationer – men, aldrig på bekostnad av vår frihet.

I politiska sammanhang kanske någon skulle säga att frihet handlar om rösträtt och yttrandefrihet? Inom EU är yttrandefriheten kraftigt begränsad och rösträtten i stort sett obetydlig. I vårt fria Norden däremot är yttrandefriheten rejält utökad jämfört med idag och dessutom har det, för frågor som rör folket konkret i vardagen, införts direktdemokrati med beslutande folkomröstningar.

Vi ska skapa ett fritt Norden där inte bara de nordiska folkens överlevnad står säkrad utan där vi också kan nå vår fulla potential!

Tema av Anders Norén