Mot globalism - mot EU!

EU hotar att ödelägga hela Europa i ett storkrig

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har blottat EU:s verkliga ansikte då de i sitt maktspel försätter de europeiska folken i en mycket allvarlig situation. Den ständiga krigshetsen från globalisternas EU och dess väpnade gren Nato, liksom sanktionerna, krigsfinansieringen samt den uppenbara direkta inblandning i konflikten, har redan gett och kommer ge ytterligare konsekvenser för Europa. EU:s agerande riskerar också att leda in kontinenten, och i förlängningen världen, i ett nytt storkrig – med oanade, förödande konsekvenser.

Sanktionerna mot Ryssland har gett liten eller ingen effekt alls för att sänka landets ekonomi eftersom Ryssland inte är någon utarmad EU-stat utan har råvaror som de själva kontrollerar och har en högre självförsörjandegrad från början. I och med sanktionerna har Ryssland ställt om sin export där landet exempelvis ingått handelsavtal med andra länder i Sydamerika, Asien och Afrika för att kunna sälja olja och gas.

I Europa och väst har sanktionerna däremot lett till högre priser och inflation, vilket skapat en livsmedelskris och bränslekris. Detta samtidigt som statskassan utarmats med många miljarder och vapen och annan materiel skickats iväg som behövs för att försvara vårt land.

Propagandaapparaten i media säger att konflikten enbart är Rysslands fel. Ryssland har ett ansvar för konflikten men det är samtidigt klart att EU:s agerande har bidragit till den situation vi är i nu. Euromajdan – som heter så på grund av EU:s inblandning i den – var en illegal kupp orkestrerad av väst för att få bort Ukrainas folkvalde president Viktor Janukovytj som hellre ville ingå ett samarbets- och handelsavtal med Ryssland än med EU. Efter att Janukovytj tvingades bort från makten har judar tagit över landet och rovkapitalistiska krafter som Blackrock börjat stycka upp landet på samma sätt man gjorde efter Sovjetunionens fall.

Detta var andra gången på tio år som EU var inblandad i ukrainsk inrikespolitik. 2004, när Janukovytj vann presidentvalet kunde EU och USA inte acceptera valresultatet utan utnyttjade istället den politiska turbulens som uppstod och såg med påtryckningar till att det blev ett omval. Detta har kommit att kallas för den orangea revolutionen och följer samma mönster som alla andra färgrevolutioner som EU, CIA, George Soros och andra oligarker från väst varit inblandade i. Janukovytj förlorade omvalet 2004 men blev sedan vald igen till president 2010.

Att EU och dess stater finansierar, beväpnar och utbildar soldater som dödar ryska dito kommer om inte de bägge parterna enas om ett fredsavtal att leda till en eskalerande konflikt med katastrofala följder för Europas folk. Makthavarna har alltid resurser för att kunna fly och på andra sätt klara sig, medan det är vanliga människor som kommer offras som kanonmat i deras maktspel.